O nas

„Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. (ISSN 1897-7626) czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w nim prace z zakresu teorii prawa rolnego, jak również studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer będzie zawierał również przegląd orzecznictwa oraz przegląd piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Logo czasopisma umieszczone na okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa, a także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W „Przeglądzie” są i będą publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w „Przeglądzie” publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. – również w języku włoskim.

Czasopismo uzyskało w 2010 r. 6 pkt, w 2011 – 5 pkt, w kolejnej ocenie – 8 pkt, a w 2019 r. – 20 pkt. W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Redakcyjny:

 • Roman Budzinowski – redaktor naczelny
 • Elżbieta Kremer – redaktor tematyczny
 • Justyna Goździewicz-Biechońska, Łukasz Mikołaj Sokołowski – sekretarze redakcji

Komitet Naukowy

 • Paweł Czechowski
 • Aleksander Lichorowicz
 • Aleksander Oleszko
 • Stanisław Prutis

oraz

 • Francesco Adornato (Università di Macerata, Włochy)
 • Ferdinando Albisinni (Università della Tuscia, Włochy)
 • Anna Bandlerová (Slovenská Pol’nohospodárska Univerzita v Nitre, Słowacja)
 • Daniel Gadbin (Université de Rennes 1, Francja)
 • Alberto Germanò (IDAIC, Firenze, Włochy)
 • Giuseppe Giuffrida (Università di Messina, Włochy)
 • Ángel Martínez Gutiérrez (Universidad de Jaén, Hiszpania)
 • Ines Härtel (Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Niemcy)
 • José Martínez (Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy)
 • Norbert Olszak (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francja)
 • Trinidad Vázquez Ruano (Universidad de Jaén, Hiszpania)

Recenzenci rocznika 2019

 • Paweł Andrzej Blajer
 • Jerzy Bieluk
 • Marín Laura Cáceres
 • Martínez Ángel Gutiérrez
 • Przemysław Litwiniuk
 • Beata Jeżyńska
 • Monika Król
 • Izabela Lipińska
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Adam Niewiadomski
 • Radosław Pastuszko
 • Giuliana Strambi
 • Zygmunt Truszkiewicz
 • Trinidad Vázquez Ruano
 • Paweł Wojciechowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2018

 • Laura Marín Cáceres
 • José María Cazorla
 • Eloisa Cristiani
 • Ángel Martinez Gutíerrez
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Małgorzata Korzycka
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Nancy Malanos
 • Trinidad Vásquez Ruano
 • Arturo Garcia Sanz
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Paweł Wojciechowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2017

 • Juan Ignacio Peinado Gracia
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Izabela Lipińska
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Trinidad Vasquez Ruano
 • Jan Schürmann
 • Giuliana Strambi
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Ilaria Trapè
 • Merle Welk
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2016

 • Mariagrazia Alabrese
 • Paweł Gała
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Beata Jerzyńska
 • Izabela Lipińska
 • José Martinez
 • Aneta Suchoń
 • B. Wierzbowski
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Ewa Tuora-Schwierskott
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2015

 • Maria Hernando Rydings
 • Beta Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Jesús María Martín Serrano
 • Angel Martínez Gutíerrez
 • Aneta Suchoń
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Lourdes de la Torre Martínez
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2014

 • Francesco Adornato
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Piotr  Kardas
 • Teresa Kurowska
 • Pamela Latanzi
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Àngel Martínez Gutiérrez
 • Johanna Monien
 • Jan Schürmann
 • Andrzej J. Szwarc
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Ilaria Trapè
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2013

 • Paweł Czechowski
 • Josè Ramòn Sànchez Jaraba
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Aurelia Nowicka
 • Tadeusz Smyczyński
 • Aneta Suchoń
 • Stanisław Stachowiak
 • Agnieszka Szymecka-Wesołowska
 • Josè Martínez
 • Elżbieta Tomkiewcz
 • Zygmunt Truszkiewicz
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2012

 • Luis Javier Gutierrez Jerez
 • Beata Jeżyńska
 • Zdzisław  Niedbała
 • Marcin Orlicki
 • Walenty  Poczta
 • Zygmunt Truszkiewicz
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2011

 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Małgorzata Korzycka-Iwanow
 • Teresa Kurowska
 • Krystyna Stefańska
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński