Contact

Redakcja “Przeglądu Prawa Rolnego”

ul. Św. Marcin 90, Coll. Iuridicum UAM
pok. 319
61-809 Poznań

ppr@amu.edu.pl