Reviewers

Reviewers of year 2023

 • Jerzy Bieluk – University of Białystok (Poland)
 • Paweł Blajer – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Izabella Gil – Wrocław University (Poland)
 • Justyna Goździewicz-Biechońska – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
 • Beata Jeżyńska – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Anna Kapała – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Polska)
 • Krzysztof Knoppek – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
 • Katarzyna Leśkiewicz – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
 • Izabela Lipińska – Poznań University of Life Sciences (Poland)
 • Dorota Łobos-Kotowska – University of Silesia in Katowice (Poland)
 • Adam Niewiadomski – Warsaw University (Poland)
 • Asuncion Marin Velarde – University of Sewilla (Spain)
 • Ángel Martínez Gutiérrez – University of Jaén (Spain)
 • Esther Muñiz Espada – University of Valladolid (Spain)
 • Radosław Pastuszko – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Łukasz Mikołaj Sokołowski – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
 • Giuliana Strambi – National Research Council (Italy)
 • Zygmunt Truszkiewicz – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Paweł Wojciechowski – Warsaw University (Poland)

Reviewers of year 2022

 • Anna Bandlerova – University of Life Sciences in Nitra (Slovakia)
 • Jerzy Bieluk – University of Białystok (Poland)
 • Paweł Blajer – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Paweł Blajer – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Christian Busse – University of Bonn (Germany)
 • Laura Marín Cáceres – University of Jaén (Spain)
 • Irene Canfora – University Aldo Moro in Bari (Italy)
 • Radosław Flejszar – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Izabella Gil – Wrocław University (Poland)
 • Beata Jeżyńska – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Alina Jurcewicz – Polish Academy of Sciences (Poland)
 • Anna Kapała – Wrocław University of Environmental and Life Sciences (Poland)
 • Izabela Lipińska – Poznań University of Life Sciences (Poland)
 • Przemysław Litwiniuk – Warsaw University of Life Sciences (Poland)
 • Pablo Amat Llombart – Polytechnic University of Valencia (Spain)
 • Jesús María Martín Serrano – University of Jaén (Spain)
 • José Martinez – Georg-August University of Göttingen (Germany)
 • Esther Muñiz Espada – University of Valladolid (Spain)
 • Jan Muszyński – Voivodship Administrative Court in Poznań (Poland)
 • Adam Niewiadomski – Warsaw University (Poland)
 • Radosław Pastuszko – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Krzysztof Różański – Poznań University of Life Sciences (Poland)
 • José Ramón Sánchez Jaraba – University of Jaén (Spain)
 • Giuliana Strambi – National Research Council (Italy)
 • Elżbieta Tomkiewicz – Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland)
 • Trinidad Vázquez Ruano – University of Jaén (Spain)
 • Francisco Javier Valenzuela Garach – University of Granada (Spain)
 • Paweł Wojciechowski – Warsaw University (Poland)

Reviewers of year 2021

 • Inmaculada Solar Beltrán – University of Malaga (Spain)
 • Jerzy Bieluk – University of Białystok (Poland)
 • Paweł Blajer – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Christian Busse – University of Bonn (Germany)
 • Irene Canfora – University Aldo Moro in Bari (Italy)
 • Laura Constantino – University Aldo Moro in Bari (Italy)
 • Jarosław Dobkowski – University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
 • Adam Doliwa – University of Białystok (Poland)
 • Paweł Gała – University of Silesia in Katowice (Poland)
 • Amarillide Genovese – University Aldo Moro in Bari (Italy)
 • Luis Javier Gutiérrez Jerez – University of Jaén (Spain)
 • Izabela Hasińska – Poznań University of Life Sciences (Poland)
 • Beata Jeżyńska – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Alina Jurcewicz – Polish Academy of Sciences (Poland)
 • Elżbieta Kremer – The Supreme Administrative Court (Poland)
 • Monika A. Król – University of Lodz (Poland)
 • Daniel Eryk Lach – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
 • Izabela Lipińska – Poznań University of Life Sciences (Poland)
 • Przemysław Litwiniuk – Warsaw University of Life Sciences (Poland)
 • Dorota Łobos-Kotowska – University of Silesia in Katowice (Poland)
 • Ángel Martínez Gutiérrez – University of Jaén (Spain)
 • José Martínez – Georg-August University of Göttingen (Germany)
 • Joanna Mikołajczyk – University of Lodz (Poland)
 • Jan Muszyński – University in Bayreuth (Germany)
 • Adam Niewiadomski – Warsaw University (Poland)
 • Radosław Pastuszko – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Eugenio Olmeda Peralta – University in Malaga (Spain)
 • Anna-Lena Poppe – Georg-August University of Göttingen (Germany)
 • Mariano Robles – University Aldo Moro in Bari (Italy)
 • Luigi Russo – University of Ferrara (Italy)
 • José Ramón Sánchez Jaraba – University of Jaén (Spain)
 • Giuliana Strambi – National Research Council (Italy)
 • Ilaria Trapè – University of Macerata (Italy)
 • Zygmunt Truszkiewicz – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Trinidad Vázquez Ruano – University of Jaén (Spain)
 • Domenico Viti – University in Foggia (Italy)
 • Paweł Wojciechowski – Warsaw University (Poland)
 • Andrzej Zieliński – Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, Poznań (Poland)

Reviewers of year 2020

 • Paweł A. Blajer – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Laura Marín Cáceres – University of Jaén (Spain)
 • Juan Manuel de Faramiñán Gilbert – University of Jaén (Spain)
 • Fernando González Botija – University of Jaén (Spain)
 • Luis Javier Gutiérrez Jerez – University of Jaén (Spain)
 • Alina Jurcewicz – Polish Academy of Sciences (Poland)
 • Monika A. Król – University of Lodz (Poland)
 • Izabela Lipińska – Poznań University of Life Sciences (Poland)
 • Przemysław Litwiniuk – Warsaw University of Life Sciences (Poland)
 • Dorota Łobos-Kotowska – University of Silesia in Katowice (Poland)
 • Esther Muñiz Espada – University of Valladolid (Spain)
 • Radosław Pastuszko – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Ángel Sánchez Hernández – University of La Rioja (Spain)
 • Rosa María Vallecillo Gámez – University of Jaén (Spain)
 • Trinidad Vázquez Ruano – University of Jaén (Spain)
 • Paweł Wojciechowski – Warsaw University (Poland)
 • Andrzej Zieliński – Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, Poznań (Poland)

Reviewers of year 2019

 • Paweł A. Blajer – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Jerzy Bieluk – University of Białystok (Poland)
 • Laura Marín Cáceres – University of Jaén (Spain)
 • Beata Jeżyńska – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Ángel Martínez Gutiérrez – University of Jaén (Spain)
 • Monika A. Król – University of Lodz (Poland)
 • Izabela Lipińska – Poznań University of Life Sciences (Poland)
 • Przemysław Litwiniuk – Warsaw University of Life Sciences (Poland)
 • Dorota Łobos-Kotowska – University of Silesia in Katowice (Poland)
 • Adam Niewiadomski – Warsaw University (Poland)
 • Radosław Pastuszko – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Giuliana Strambi – National Research Council (Italy)
 • Zygmunt Truszkiewicz – Jagiellonian University in Cracow (Poland)
 • Trinidad Vázquez Ruano – University of Jaén (Spain)
 • Paweł Wojciechowski – Warsaw University (Poland)
 • Andrzej Zieliński – Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, Poznań (Poland)

Reviewers of year 2018

 • Laura Marín Cáceres – University of Jaén (Spain)
 • José María Cazorla – University of Almeria (Spain)
 • Eloisa Cristiani – Sant’Anna School of Advenced Studies, Pisa (Italy)
 • Ángel Martínez Gutiérrez – University of Jaén (Spain)
 • Beata Jeżyńska – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Alina Jurcewicz – Polish Academy of Sciences (Poland)
 • Małgorzata Korzycka – Warsaw University (Poland)
 • Dorota Łobos-Kotowska – University of Silesia in Katowice (Poland)
 • Nancy Malanos – Pontifical Catholic University in Buenos Aires (Argentina)
 • Trinidad Vázquez Ruano – University of Jaén (Spain)
 • Arturo Garcia Sanz – Pontifical Catholic University in Buenos Aires (Argentina)
 • Elżbieta Tomkiewicz – School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce (Poland)
 • Paweł Wojciechowski – Warsaw University (Poland)
 • Andrzej Zieliński – Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, Poznań (Poland)

Reviewers of year 2017

 • Juan Ignacio Peinado Gracia
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Izabela Lipińska
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Trinidad Vázquez Ruano
 • Jan Schürmann
 • Giuliana Strambi
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Ilaria Trapè
 • Merle Welk
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Reviewers of year 2016

 • Mariagrazia Alabrese
 • Paweł Gała
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Beata Jerzyńska
 • Izabela Lipińska
 • José Martinez
 • Aneta Suchoń
 • B. Wierzbowski
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Ewa Tuora-Schwierskott
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2015

 • Maria Hernando Rydings
 • Beta Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Jesús María Martín Serrano
 • Ángel Martínez Gutíerrez
 • Aneta Suchoń
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Lourdes de la Torre Martínez
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Reviewers of year 2014

 • Francesco Adornato
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Piotr  Kardas
 • Teresa Kurowska
 • Pamela Latanzi
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Ángel Martínez Gutiérrez
 • Johanna Monien
 • Jan Schürmann
 • Andrzej J. Szwarc
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Ilaria Trapè
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Reviewers of year 2013

 • Paweł Czechowski
 • José Ramòn Sànchez Jaraba
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Aurelia Nowicka
 • Tadeusz Smyczyński
 • Aneta Suchoń
 • Stanisław Stachowiak
 • Agnieszka Szymecka-Wesołowska
 • Josè Martínez
 • Elżbieta Tomkiewcz
 • Zygmunt Truszkiewicz
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Reviewers of year 2012

 • Luis Javier Gutierrez Jerez
 • Beata Jeżyńska
 • Zdzisław  Niedbała
 • Marcin Orlicki
 • Walenty  Poczta
 • Zygmunt Truszkiewicz
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Reviewers of year 2011

 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Małgorzata Korzycka-Iwanow
 • Teresa Kurowska
 • Krystyna Stefańska
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński