Aktualności

INFORMACJA O ZMIANIE SPOSOBU ZGŁASZANIA TEKSTÓW DO PUBLIKACJI

Od 1 sierpnia 2022 r. teksty do publikacji w „Przeglądzie Prawa Rolnego” należy zgłaszać wyłącznie poprzez stronę internetową czasopisma https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/about/submissions zakładka „Zgłoś tekst”. 

W razie trudności technicznych Redakcja prosi o kontakt pod adresem ppr@amu.edu.pl.