Kontakt

„Przegląd Prawa Rolnego”
Collegium Iuridicum Novum UAM
Al. Niepodległości 53
61-714 Poznań
e-mail: ppr@amu.edu.pl
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr
www.ppr.amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Adriana Staniszewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

Wsparcie techniczne

PRESSto