Cel i zakres

Celem czasopisma jest służenie rozwojowi nauki o prawie rolnym na poziomie międzynarodowym i krajowym oraz upowszechnianie rezultatów badań naukowych, a także wspieranie procesu stanowienia i stosowania prawa rolnego. Czasopismo adresowane jest przede wszystkim do środowiska naukowego, jednak materiały w nim publikowane mogą być także wykorzystywane w praktyce.

Problematyka publikacji w „Przeglądzie Prawa Rolnego” dotyczy badań w zakresie dyscypliny naukowej nauki prawne. Publikowane prace obejmują także zagadnienia z innych dyscyplin nauki, jeżeli wyniki badań są istotnie związane z prawem. Przyjmowane są przede wszystkim prace, które dotyczą najbardziej aktualnych problemów prawa rolnego, ważnych zarówno dla rozwoju nauki, jak i dla stanowienia i stosowania prawa. Obszary badawcze publikowanych artykułów obejmują szeroko rozumiane prawo rolne we wszystkich wymiarach (w tym rolnożywnościowym i rolnośrodowiskowym) oraz łączą aspekty prawa publicznego i prywatnego.

Publikacje w „Przeglądzie Prawa Rolnego” dotyczą międzynarodowego prawa rolnego, prawa i polityki Unii Europejskiej, a także różnych krajowych systemów prawnych oraz problematyki prawnoporównawczej. W czasopiśmie publikowane są również glosy do orzeczeń sądów i trybunałów, artykuły recenzyjne na temat prac z zakresu prawa rolnego oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń dla środowiska naukowego prawników agrarystów. Do publikacji przyjmowane są artykuły w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i francuskim, ale dokumentacja procesu redakcyjnego odbywa się w językach: polskim i angielskim.

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w „Przeglądzie Prawa Rolnego” są bezpłatne.

Wydawcą „Przeglądu Prawa Rolnego” jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (https://prawo.amu.edu.pl/czasopisma-i-serie-naukowe/), al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, uamprawo@amu.edu.pl

Wydawca zapewnia otwarty dostęp  (CC BY 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma.

„Przegląd Prawa Rolnego” jest półrocznikiem, ukazuje się na koniec każdego półrocza w wersji elektronicznej (OA) i drukowanej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN (Online): 2719-7026
ISSN (Print): 1897-7626

Pierwotną stroną internetową „Przeglądu Prawa Rolnego” jest strona https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/index, natomiast pomocniczo funkcjonuje także strona domowa czasopisma http://ppr.amu.edu.pl/