Nr 1 (34) / 2024

Biografia naukowa Profesora Aleksandra Lichorowicza (Elżbieta Kremer, Zygmunt Truszkiewicz)

I. ARTYKUŁY

Paweł A. Blajer (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
An optimal model of agricultural real estate transactions in the light of Professor Aleksander Lichorowicz’s research

Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski (Uniwersytet Warszawski)
Renesans dzierżawy rolnej

Alberto Germanò (Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Włochy)
Sulla nozione di azienda agricola nel diritto dell’Unione europea

Justyna Goździewicz-Biechońska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne pojęcie obszarów wiejskich i jego kształtowanie pod wpływem polityki Unii Europejskiej

Alina Jurcewicz, Beata Włodarczyk, Elżbieta Tomkiewicz (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)
Ewolucja zadań Wspólnej Polityki Rolnej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Anna Kapała (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Marta J. Muñoz Gómez (Uniwersytet w Lleidzie, Hiszpania, AgroParistech, Francja)
Local food systems in public procurement. A comparative law analysis in four European Union Member States

Monika Łata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Płatność do powierzchni upraw konopi

Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)
Przesłanki prawne zwolnienia nabycia własności gruntów rolnych z podatku od spadków i darowizn

Ángel Sánchez Hernández (Uniwersytet La Rioja, Hiszpania)
Desafios del derecho agrario en el contexto actual del cambio climático, transición energética y digital en España

Tomasz Srogosz (Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Rolnictwo rodzinne w prawie międzynarodowym

Trinidad Vázquez Ruano (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Revisión de las conductas desleales desplegadas en la cadena agroalimentaria

Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski)
Nabywanie nieruchomości rolnych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego

Recenzenci „Przeglądu Prawa Rolnego” za rok 2023