Nr 2 (33) / 2023

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

Agata Niewiadomska (Uniwersytet Warszawski)
Introduction of innovative solutions in agriculture – legal aspects

Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku)
Kilka uwag o nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 23 lipca 2023 r.

Agnieszka Serlikowska (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy)
Organy koordynujące współpracę i kontakty w ramach urzędowych kontroli żywności – zagadnienia wybrane

Polityka rolna i prawo rolne Unii Europejskiej

Fernando Moreno Mozo (Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania)
Contradictions in the evolution of the CAP

Anna Kapała (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
System gwarantowanych tradycyjnych specjalności w prawie Unii Europejskiej

Jakub Ali Farhan, Maciej Perkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Pojęcia zdrowej żywności i zdrowego odżywiania w polityce i prawie Unii Europejskiej

José Ramón Sánchez Jaraba (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Evolución del concepto de evocación en la protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Marta J. Muñoz Gómez (Uniwersytet w Lleidzie, Hiszpania, AgroParisTech, Francja)
Promoting local food systems through public procurement in the European Union

Prawo rolne za granicą

Giuseppe Spoto (Uniwersytet Roma Tre, Włochy)
Lab-grown meat and the Italian ban

Boubacar Sidi Diallo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Mamadouba Sayon Soumah (Uniwersytet Lansana Conte w Conakry, Gwinea)
From agricultural practices to mining activities: The consequences of the paradigm shift for the food security in Guinea

Prawo rolne w praktyce

Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ograniczenia egzekucji sądowej ze składników gospodarstwa rolnego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Rafał Michałowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Nabycie nieruchomości rolnej w drodze zasiedzenia po zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty recenzyjne

José Martínez, Gottfried Holzer, Roland Norer, Grundlagen der Systembildung im Agrarrecht. Zur Eigenständigkeit des Agrarrechts, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2022 (rec. Roman Budzinowski)

Esther Muñiz Espada, La especialización de los órganos judiciales en derecho agrario, Editorial Reus, Madrid 2023 (rec. Roman Budzinowski)

Jose Luis de Palma Fernández, Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Regulación jurídica, Editorial Reus, Madrid 2023 (rec. Fernando Moreno Mozo)