Nr 1 (30) / 2022

Słowo wstępne (Andrzej Zieliński)

I. ARTYKUŁY

Francesco Adornato (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Agricoltura plurale paradigma dell’Europa

Pablo Amat Llombart (Politechnika w Walencji, Hiszpania)
Legal regime on food contracts in Spain: Freedom of agreements and mandatory contractual conditions

Irene Canfora (Uniwersytet w Bari, Włochy)
La normativa speciale dell’impresa agricola nel quadro di un sistema agroalimentare sostenibile in Europa

Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski (Uniwersytet Warszawski)
Ewolucja obrotu państwowymi nieruchomościami rolnymi w Polsce po 1989 roku

Justyna Goździewicz-Biechońska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Rolnictwo miejskie w kontekście współczesnych wyzwań prawa rolnego

Anna Kapała (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Zamówienia publiczne na żywność lokalną w prawie Unii Europejskiej

Magdalena Krzysztofik-Pelka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Z prawnej problematyki świadczenia usług opiekuńczych w gospodarstwach rolnych

Jarmila Lazíková, Anna Bandlerová (Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja)
Land lease in Slovakia in the light of the new legal regulations

Nancy L. Malanos (Pontyfikalny Uniwersytet Katolicki w Argentynie, Buenos Aires, Argentyna)
La evolución del derecho agrario a 50 años de la “teoria della agrarietà”

Joanna Mucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Refleksje nad modelem rozpoznawania przez sądy spraw cywilnych z zakresu prawa rolnego

Esther Muñiz Espada (Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania)
De minimis aid in agriculture and its registration in Spain. The new legislative project for the organisation of agricultural information

Leonardo Pastorino (Uniwersytet w Weronie, Włochy)
Transición: ¿a cuál agricultura? Fitosanitarios y modelos de agricultura no convencionales en la Unión Europea

Paul Richli (Uniwersytet w Lucernie, Szwajcaria)
On legal income targets for agriculture in Switzerland and in the European Union

Ángel Sánchez Hernández (Uniwersytet w La Rioja, Hiszpania)
La contratación agroalimentaria tras las medidas de la nueva Ley 16/2021 de 14 de diciembre para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

María Adriana Victoria (Narodowy Uniwersytet w Santiago del Estero, Argentyna)
Nuevos perfiles de la empresa agraria como expansión del derecho agrario