Nr 1 (32) / 2023

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

Agata Niewiadomska (Uniwersytet Warszawski)
Key challenges related to smart villages

Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dysfunkcjonalność pojęcia gospodarstwa rodzinnego w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Damian Puślecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Ochrona wód w procesie produkcji rolnej w świetle nowych wyzwań

Tomasz Marzec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Rozwój energetyki obywatelskiej na obszarach wiejskich w Polsce

Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku)
Możliwość zastosowania instytucji fundacji rodzinnej w rolnictwie

Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski)
Oświadczenia środowiskowe dotyczące żywności – aspekty prawne

Anna Kapała (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
The role of short supply chains and local food systems in the concept of food sovereignty and food democracy

Łukasz Mikołaj Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Z prawnej problematyki pojęcia wprowadzenia do obrotu żywności

Aneta Fornalik (Kancelaria adwokacka w Poznaniu)
Zakłady żywienia zbiorowego – pojęcie, klasyfikacja, status prawny

Prawo rolne w praktyce

Zygmunt Truszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
O postrzeganiu prawa na przykładzie sprawy rolnej z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty recenzyjne

Giuliana Strambi, Le terre agricole abbandonate. Il recupero produttivo nella legislazione sulle “banche della terra” e nel Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, Editoriale Scientifica, Napoli 2022 (rec. Roman Budzinowski)