Nr 2 (31) / 2022

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

Beata Włodarczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)
Prawne instrumenty ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023–2027

Aneta Okurowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Z problematyki wykładni aktów prawa Unii Europejskiej na przykładzie umowy dostawy produktów rolnych

Paweł Blajer (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Public control of share deals in companies owning agricultural real estate in a comparative perspective

Dorota Łobos-Kotowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Zgoda dyrektora generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wybrane problemy prawne

Izabela Hasińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Nierzetelny marketing ekologiczny w kontekście warunków produkcji ekologicznej

Łukasz Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako wyzwanie współczesności – studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego

Monika Łata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
W kwestii prawnego pojęcia suplementów diety

Prawo rolne za granicą

Enrique Ulate Chacón (Uniwersytet w Costa Rica, Kostaryka)
La reforma procesal y competencia de la jurisdicción agraria en Costa Rica

María José Cazorla González (Uniwersytet w Almerii, Hiszpania)
Unfair commercial practices in the food supply chain

Anna-Lena Poppe (Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze, Niemcy)
Die staatliche Förderbank für die Landwirtschaft – insbesondere am Beispiel der Landwirtschaftlichen Rentenbank in Deutschland

Maritza de la Caridad McCormack Bequer (Uniwersytet w Hawanie, Kuba), Mayra Cruz Legón (Uniwersytet w Hawanie, Kuba)
La solución de conflictos agrarios en Cuba

Miriam Velazco Mugarra (Uniwersytet w Hawanie, Kuba)
El Derecho Agrario y el desarrollo rural sostenible

Prawo rolne w praktyce

Aneta Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wpływ ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na dzierżawę gruntów rolnych

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty recenzyjne

Zemědělské právo, Milan Damohorský a kolektiv, Nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun 2021 (rec. Wojciech Radecki)

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawo rolne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo, wyżywienie, środowisko”, Poznań – Obrzycko 28 czerwca – 1 lipca 2022 r. (Red.)

Recenzenci „Przeglądu Prawa Rolnego” za rok 2022