Nr 2 (15) / 2014

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prawo rolne wobec współczesnych wyzwań 11

TERESA KUROWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Renesans własności rolniczej 23

Studia i materiały z badań

PRZEMYSŁAW LITWINIUK (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
Z problematyki nadużycia prawa przez beneficjenta Wspólnej Polityki Rolnej 45

JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Poznań)
Formy ochrony krajobrazu wiejskiego w świetle ustawy o ochronie przyrody 65

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prawne instrumenty zarządzania kryzysowego w rolnictwie 83

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Zakres ochrony rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników 97

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Nowe spojrzenie na rolnictwo ekologiczne – aspekty prawne 121

ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
O potrzebie zmian regulacji dotyczącej nowej żywności i nowych składników żywności 135

Nowości prawa unijnego

LUIGI RUSSO (Uniwersytet w Ferrarze, Włochy)
Reforma WPR z 2013 r. i stosunki umowne pomiędzy uczestnikami rynku 151

INES HÄRTEL (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy)
Geografische Herkunftsangaben als Rechtsgut – das Schutzsystem der EU für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 175

Prawo rolne za granicą

JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ JARABA (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
La concurrencia territorial de determinadas referencias geográficas de calidad de los productos agroalimentarios 199

IRENE CANFORA (Uniwersytet w Bari, Włochy)
Certyfikacja i ochrona jakości produktów rolno-żywnościowych 223

Prawo rolne w praktyce

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Z prawnej problematyki czasu trwania dzierżawy w prawie polskim oraz wybranych krajów Europy Zachodniej 233

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 253
„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” (opr. KA-TARZYNA LEŚKIEWICZ) 254
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 256
„Revue de Droit Rural” (opr. ALEKSANDER GADKOWSKI) 258
„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 262

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Problematyka rolna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 2013 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 265

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczą-cych stosunków rolnych w 2013 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 270

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Polsko-włoska konferencja „Prawo rolne wobec współczesnych wyzwań/ Il diritto agrario di fronte alle sfide contemporanee”, Poznań-Obrzycko, 18-21 września 2014 r. (ROMAN BUDZINOWSKI, ANNA KA-PAŁA) 279

Włoska konferencja „Il diritto alimentare, laboratorio del nuovo diritto europeo. Un bilancio a 10 anni dalla costituzione dell’AIDA”, Rovigo, 27-28 listopada 2014 r. (ROMAN BUDZINOWSKI) 281