Nr 2 / 2007

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

FRANCESCO ADORNATO (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Nowa rola kontraktu między licznymi modelami rolnictwa, wielością źródeł i rozwojem obszarów wiejskich 13

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM Poznań)
Międzynarodowy czynnik rozwoju prawa rolnego 27

Studia i materiały z badań

GIUSEPPE BIVONA (Uniwersytet w Katanii, Włochy)
Rolnictwo i środowisko w politykach Unii Europejskiej 45

PIOTR OTAWSKI (UAM Poznań)
Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za szkodę powstałą w środowisku w wyniku prowadzenia działalności rolniczej 59

KAROLINA RÓSZCZKA (UAM Poznań)
Prawna ochrona wód w procesie produkcji rolnej 77

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (UAM Poznań)
Prawne aspekty koegzystencji upraw konwencjonalnych, ekologicznych oraz genetycznie modyfikowanych 93

DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Platności do gruntów rolnych i platność cukrowa – wybrane zagadnienia proceduralne 109

Międzynarodowe prawo rolnictwa

KINGA MALINOWSKA (Uniwersytet Rennes II, Francja)
Negocjacje w dziedzinie rolnictwa w ramach Światowej Organizacji Handlu a Wspólna Polityka Rolna 125

Nowości prawa wspólnotowego

SEBASTIAN BALCERAK (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa)
Z problematyki uproszczenia wspólnotowego prawa rolnego 153

Prawo rolne za granicą

AGNIESZKA SZYMECKA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Przedsiębiorstwo rolne we włoskim systemie prawnym (I) 177

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet w Maceracie, Włochy)
Agroturystyka jako rodzaj działalności rolniczej w prawie włoskim 203

ANNA STANIEWSKA (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa)
Z problematyki zarządzania i kontroli związanych z płatnościami jednolitymi – pierwsze doświadczenia Anglii i Niemiec 219

ANDRZEJ PERZYNA (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Porozumienia branżowe w rolnictwie w prawie francuskim i włoskim (zagadnienia wybrane) 235

Prawo rolne w praktyce

ANETA SUCHOŃ (Akademia Rolnicza, Poznań)
Z problematyki podatku rolnego 249

ŁUKASZ BOBEL (UAM Poznań)
Transfer kwot mlecznych bez gospodarstwa w prawie polskim 271

DAMIAN PUŚLECKI (Akademia Rolnicza, Poznań)
Rażące niedbalstwo w wypadku przy pracy rolniczej 289

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Alberto Germanò, Eva Rook Basile, Diritto agrario, G. Giappichelli Editore, Torino 2006 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI) 311

Luca Petrelli, Studio sull 'impresa agricola (AGNIESZKA SZYMECKA) 314

Stanisław Paszkowski, Renty strukturalne w rolnictwie. Instytucjonalne uwa
runkowania transformacji gospodarstw rolnych w Polsce
 (rec. ANDRZEJ ZIELIŃSKI) 317

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. ŁUKASZ BOBEŁ, PIOTR OTAWSKI) 319
„Revue de Droit Rural” (opr. ANNA MUSIAŁA) 324
„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KAROLINA ROSZCZKA) 329

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok ETS z dnia 23 października 2007 r. w sprawie C-273/04. Rzeczpospolita Polska przeciwko Radzie Unii Europejskiej (opr. Sebastian Balcerak) 335

Z orzecznictwa sądów apelacyjnych

Glosa Damiana Puśleckiego do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 22 listopada 2006 r., III Aua 1100/06 343

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z XXIV Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego, Caserata (Neapol), 26-29 września 2007 r. (DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, MAREK STAŃKO) 349

Prof. dr hab. Barbara Kozłowska (ALINA JURCEWICZ, ELŻBIETA TOMKIEWICZ) 352