Nr 2 (21) / 2017

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Repercusión del Avance Tecnológico en la Ampliación del Comercio de Productos Agroalimentarios en un Mercado Globalizado 13

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Przedmiot ochrony jako przesłanka zachowania odrębnego subsystemu ubezpieczenia społecznego rolników 31

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Z prawnej problematyki wyróżniania produktów lokalnych 51

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Producent rolny wobec nieuczciwych praktyk handlowych – wybrane zagadnienia prawne 61

JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Nowe paradygmaty ochrony ziemi jako zasobu środowiska w prawie rolnym 77

ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wytwarzanie nowej żywności a pojęcie działalności rolniczej 93

IZABELA HASIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Ewolucja od rolnika indywidualnego ku przedsiębiorcy rolnemu. Uwagi na tle statusu prawnego rolnika i spółki cywilnej 103

Prawo rolne za granicą

JOSÉ MARTINEZ (Uniwersytet w Göttingen, Niemcy)
Die Anerkennung moralischer Bedenken im Agrarhandel am Beispiel des Tierschutzes 119

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym w łańcuchu dostaw żywności w prawie włoskim 133

Prawo rolne w praktyce

FELIKS ZEDLER (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Zaspokojenie wierzytelności rolników w postępowaniu upadłościowym 145

JERZY BIELUK (Uniwersytet w Białymstoku)
Opodatkowanie przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych przez rolnika 161

PRZEMYSŁAW LITWINIUK (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako sukcesor Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie roszczeń pracowniczych 173

Prawo rolne in statu nascendi

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Uwagi na tle projektu ustawy o spółdzielniach rolników 191

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI)         209
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI)         211
„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)         213
„Rivista di Diritto Alimentare” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)         214
„Revue du Droit Rural” (opr. ZOFIA FRĄCKOWIAK)         217

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Wyrok Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Narodu Argentyńskiego
z 29 grudnia 2015 r. w sprawie C. C. 1442, L. XLVIII – Komisja Regulacyjna Kwalifikowanej Nazwy Pochodzenia „La Rioja” i inni przeciwko Narodowemu Instytutowi Uprawy Winorośli (opr. LEONARDO FABIO PASTORINO) 221

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z XXIX Europejskiego Kongresu Prawa Rolnego, Lille
21-23 września 2017 r. (DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA, KONRAD MARCINIUK, PAWEŁ WOJCIECHOWSKI)         231
II Konferencja Polsko-Hiszpańska: Prawo rolne między globalizacją
i lokalnością / Derecho agrario entre el globalismo y lo local, Poznań-Gułtowy 21-23 czerwca 2017 r. (KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI, ELIZA JACHNIK)         235