Nr 2 (27) / 2020

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

Roman Budzinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
O potrzebie opracowania i koncepcji Systemu prawa rolnego

Studia i materiały z badań

Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski)
Wybrane aspekty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w prawie polskim w kontekście unijnej zasady swobody przepływu kapitału

Przemysław Litwiniuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
Pozycja prawna młodego rolnika w Polsce w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z 29 maja 2018 r.

Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zrównoważone systemy żywnościowe w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej – aspekty prawne

Łukasz Mikołaj Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne aspekty sprzedaży na odległość napojów alkoholowych

Izabela Lipińska, Izabela Hasińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Z problematyki hodowli zwierząt gospodarskich w świetle nowych regulacji prawnych

Justyna Goździewicz-Biechońska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego w świetle międzynarodowego i unijnego prawa ochrony klimatu

Prawo rolne za granicą

Ángel Sánchez Hernández (Uniwersytet w La Rioja, Hiszpania)
La Directiva (UE) 2019/633, en materia de prácticas comerciales desleales por una cadena de suministro agricola y alimentario más equilibrada

Esther Muñiz Espada, Juan Carlos Gamazo Chillón (Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania)
Digitisation in agriculture as a factor of competitiveness

Leonardo Fabio Pastorino (Narodowy Uniwersytet w La Plata, Argentyna)
La seguridad alimentaria – un concepto pretencioso

María José Cazorla González (Uniwersytet w Almerii, Hiszpania)
Legal analysis of the management of harvest residues in South-West Europe

Prawo rolne w praktyce

Krzysztof Świderski (Poznań)
Nabywanie działek gruntu wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekazanego państwu na podstawie przepisów emerytalno-rentowych

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (oprac. Łukasz Mikołaj Sokołowski)

„Diritto Agroalimentare” (oprac. Eliza Jachnik)

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (oprac. Krzysztof Różański)

„Revue de Droit Rural” (oprac. Michalina Kowala)

„Rivista di Diritto Agrario” (oprac. Katarzyna Leśkiewicz)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Wyrok TSUE z 13 listopada 2019 r. w sprawie C-2/18 – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (oprac. Beata Włodarczyk)