Nr 2 (29) / 2021

Biografia naukowa Profesora Romana Budzinowskiego (Aleksander Lichorowicz)

I. ARTYKUŁY

Ferdinando Albisinni (Uniwersytet Mercatorum w Rzymie, Włochy)
Impresa agricola e scienze della vita nel diritto europeo dell’agricoltura

Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku)
Kilka uwag dotyczących opodatkowania rolnictwa w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

Paweł A. Blajer (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Rozważania o rozszerzaniu się zakresu regulacji prawnorolnej z uwzględnieniem perspektywy notariusza

Christian Busse (Uniwersytet w Bonn, Niemcy)
Zulässigkeit und Grenzen mitgliedstaatlicher Eingriffe in die freie Preisgestaltung bei Agrarerzeugnissen. Rechtsdogmatische Überlegungen im Lichte der Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshofes

Luigi Costato (Uniwersytet w Ferrarze, Włochy)
Lo storico problema dell’alimentazione: la sicurezza degli approvvigionamenti, la food sovereignity e la nuova agricoltura

Mariarita D’Addezio (Uniwersytet w Udine, Włochy)
Le filiere agroalimentari al tempo del COVID-19 in Europa e in Italia. Una sfida tra food security, ripresa dei mercati, tutela del lavoro e dei consumatori, Green Deal, incertezze climatiche

Paweł Gała, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Konstrukcja gospodarstwa rodzinnego na tle konstrukcji gospodarstwa rolnego w Kodeksie cywilnym i ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Alberto Germanò (Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Włochy)
L’art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana

Eliza Jachnik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prawna ochrona dobrostanu zwierząt gospodarskich podczas ich uboju

Beata Jeżyńska, Radosław Pastuszko (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Koncepcja rezerwatów biosfery UNESCO

Elżbieta Kremer (Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa)
O restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Juan Latorre Ruiz (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
La limitación de la producción de los aceites de oliva por parte del estado español

Izabela Lipińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Poprawa konkurencyjności działalności rolniczej w reformowanej Wspólnej Polityce Rolnej – wybrane zagadnienia prawne

Laura Marín Cáceres (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Un apunte de Derecho privado sobre las cooperativas en el entorno agroalimentario

Ángel Martínez Gutiérrez, Trinidad Vázquez Ruano (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Consumer protection and safeguards: proper information on the geographical origin of ingredients. The case of olive oils

José Martínez (Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze, Niemcy)
Sprachliche Herausforderungen an die Rechtsvergleichung im Agrarrecht

Roland Norer (Uniwersytet w Lucernie, Szwajcaria)
Agrarrechtliche Weltenrettung oder Überforderung? Von der Methodik der Integration außerlandwirtschaftlicher Ansprüche ins europäische Agrarrecht

Stanisław Prutis (Uniwersytet w Białymstoku)
O umowach prawnorolnych

Damian Puślecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Zasiłek chorobowy i zasiłek z tytułu kwarantanny dla rolników w czasie pandemii COVID-19

Luigi Russo (Uniwersytet w Ferrarze, Włochy)
Communication of the origin of food products: legal aspects

Giuseppe Spoto (Uniwersytet Roma Tre, Włochy)
Luci e ombre del sistema multilaterale degli accordi internazionali sul commercio dei prodotti agricoli

Giuliana Strambi (Narodowa Rada Badań, Sekcja DAIC-ISGI, Włochy)
L’agricoltura contadina fra istanze locali e globali

Krzysztof Świderski (Poznań)
Prawna ochrona ukształtowania terenu w procesie jego zagospodarowania – zagadnienia wybrane

Elżbieta Tomkiewicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Akty delegowane w zakresie unijnego prawa rolnego

Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski)
Znakowanie żywności jako instrument realizacji celów prawa żywnościowego – wybrane problemy

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty recenzyjne

Aneta Suchoń (ed.), The legal and economic aspects of associations and agricultural producers in selected countries of the world (Paul Richli)

Recenzenci „Przeglądu Prawa Rolnego” za rok 2021