Nr 1 (18) / 2016

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Das Agrarrecht zwischen Geschichte und Zukunft. Einige Betrach-tungen 11

Studia i materiały z badań

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Legal aspects of labelling of gluten-free products 23

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
Administrative liability of a farmer acting as food business operator 33

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Z aktualnej problematyki dzierżawy nieruchomości rolnych 49

PAWEŁ BLAJER (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Neue Regelungen über den Grundstücksverkehr in Polen – Rückkehr in die Vergangenheit? 65

JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
The role of agriculture in the circular economy (perspectives for legislation and policy) 81

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Financing risk management in agriculture in the light of the Common Agricultural Policy 97

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Protection measures for protected designation of origin, protected geographical indications and traditional specialties guaranteed under Polish law 109

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Rola Programu Rodzina 500 plus na obszarach wiejskich 123

MARCIN LEMKOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Uprawnienie dzierżawcy do zakupu nieruchomości rolnej w następstwie częściowego rozwiązania umowy dzierżawy 145

ALEKSANDRA SIKORSKA-LEWANDOWSKA (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Uprawnienia rolniczego zrzeszenia branżowego 163

ELIZA JACHNIK (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne aspekty uboju rytualnego 177

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Silvia Manservisi, Energie rinnovabili e pianificazione energetica sostenibile. Profili europei ed internazionali, Napoli 2016 (rec. KATA-RZYNA LEŚKIEWICZ) 191

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI) 193

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 194

„Revue de Droit Rural” (opr. ZOFIA FRĄCKOWIAK) 196

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 199

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. PAWEŁ GAŁA, KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL) 203

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Polsko-niemiecka konferencja naukowa „Prawo rolne między historią a przyszłością”/„Das Agrarrecht zwischen Geschichte und Zukunft” Poznań–Gułtowy, 9–11 czerwca 2016 r. (ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI) 227

Ogólnopolska konferencja naukowa „Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich – 25 lat doświadczeń, nowe wyzwania”, Borsuki, 5-7 listopada 2015 r. (PRZEMYSŁAW LITWINIUK) 230

V. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za rok 2015 (opr. PAWEŁ GAŁA, KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL) 233