Nr 1 (24) / 2019

I. ARTYKUŁY

Justyna Goździewicz-Biechońska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wpływ protestu społeczności lokalnej na rozstrzygnięcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne aspekty włączenia w zakres polityki klimatyczno-energetycznej emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem

Izabela Lipińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prawo o zdrowiu zwierząt

Łukasz Mikołaj Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
O potrzebie całościowej prawnej regulacji przeciwdziałania marnowaniu żywności

Damian Puślecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Jeszcze w kwestii umowy o pomocy przy zbiorach

Prawo rolne za granicą

María Adriana Victoria (Uniwersytet Narodowy w Santiago del Estero, Argentyna)
Base científico – técnica para un derecho agroclimático en Argentina

Enrique Napoleón Ulate Chacón (Uniwersytet w Costa Rica, Kostaryka)
Nociones de Derecho Agrario en Costa Rica

Trinidad Vázquez Ruano, Juan Latorre Ruiz (Universytet w Jaén, Hiszpania)
Relevancia práctica de la nueva normativa sobre comportamientos desleales en las relaciones entre empresas en la cadena agroalimentaria: la Directiva (UE) 2019/633

Manuel Ernesto Montiel Silva (Uniwersytet Środkowoamerykański, Nikaragua)
Desafíos del productor nicaragüense en el mercado agrícola (regional y local) y alternativas de solución. Parte 2

Giuseppe Spoto (Uniwersytet w Rzymie Trzy, Włochy)
Il contratto di affiancamento e il subentro nell’azienda agricola

Luca Belviso (Uniwersytet w Mediolanie-Bicocca, Włochy)
Lotta alla plastica ed ecosistemi marini. Il quadro giuridico all’indomani della direttiva UE/2019/904

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty recenzyjne

Tratado de Derecho Agrario, E. Muñiz Espada, P. Amat Llombart (dir.), Wolters Kluwer España, Madryt 2017 (rec. Roman Budzinowski, Krzysztof Różański)

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (oprac. Łukasz Mikołaj Sokołowski)

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (oprac. Krzysztof Różański)

„Revue de Droit Rural” (oprac. Michalina Kowala)

„Diritto Agroalimentare” (oprac. Eliza Jachnik)

„Rivista di Diritto Agrario” (oprac. Katarzyna Leśkiewicz)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral)

IV. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za 2018 r. (oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral)