Nr 2 (23) / 2018

I. ARTYKUŁY

Studia i materiały z badań

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po zmianie przepisów z 2016 roku

JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne aspekty ochrony przed hałasem na obszarach wiejskich

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Unijna pomoc publiczna w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie – wybrane aspekty prawne

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Umowa o pomocy przy zbiorach

ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wprowadzanie nowej żywności na rynek unijny w świetle rozporządzenia nr 2015/2283

MAŁGORZATA SZYMAŃSKA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Initiatives based on local resources –  new challenges of agricultural law

AGNIESZKA SERLIKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)
Z prawnej problematyki finansowania urzędowej kontroli żywności

Prawo rolne za granicą

MIGUEL ANTONIO BALBER PÉREZ, MARITZA DE LA CARIDAD MCCORMACK BEQUER (Uniwersytet w Hawanie, Kuba)
Retos actuales de la calidad en el Derecho Agrario frente a la Globalización; su incidencia en Cuba

ANA CARRETERO GARCÍA (Uniwersytet Kastylii-La Manchy, Hiszpania)
Impactos sociales, económicos y medioambientales derivados de la pérdida y el desperdicio de alimentos

LAURA COSTANTINO (Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari, Włochy)
Politiche europee e nazionali di contrasto allo spreco alimentare nella produzione primaria: analisi e prospettive future

MANUEL ERNESTO MONTIEL SILVA (Uniwersytet Środkowoamerykański, Nikaragua)
Desafíos del productor nicaragüense en el mercado agrícola (regional y local) y alternativas de solución. Parte 1

MIRIAM VELAZCO MUGARRA (Uniwersytet w Hawanie, Kuba)
Derecho Agrario: instrumento del desarrollo agrícola y rural

KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Działalność pszczelarska we włoskim systemie prawnym

II. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok TSUE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie C-426/16 – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW i inni przeciwko Vlaams Gewest przy udziale Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW (opr. ELIZA JACHNIK)

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Ines Härtel (Editor), Handbook of Agri-Food Law in China, Germany, European Union. Food Security, Food Safety, Sustainble Use of Resources in Agriculture, Springer  2017, ss. 662 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI, JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA)

Ł.M. Sokołowski, Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny, Poznań 2017, ss.273 (rec. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI)

Anna Kapała, Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze),Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 220 (rec. ANETA SUCHOŃ)

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI)
„Diritto Agroalimentare” (opr. ELIZA JACHNIK)
„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)
„Revue de Droit Rural” (opr. ZOFIA FRĄCKOWIAK)
“Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI)

IV.  SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego, Poznań 18-22 września 2018 r.  (opr. ROMAN BUDZINOWSKI)