Nr 2 (7) / 2010

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM, Poznań)
Jeszcze o przyszłości prawa rolnego 11

DANIEL GADBIN (Uniwersytet Rennes I, Francja)
Wpływ prawa żywnościowego na prawo rolne 25

JOSÉ MARTÍNEZ (Georg-August Universität, Göttingen, Niemcy)
Pojęcie „obszar wiejski” jako odpowiedź na wielofunkcyjność przyszłej działalności rolniczej 47

Studia i materiały z badań

ALEKSANDER LICHOROWICZ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce (na pod¬stawie doświadczeń krajów Unii Europejskiej) 63

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Nowy model społecznego ubezpieczenia wypadkowego rolników 79

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
Regulacja prawna agroturystyki – uwagi de lege ferenda 101

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (UAM, Poznań)
Prawna regulacja rolnictwa ekologicznego – próba oceny 121

FERDINANDO ALBISINNI (Uniwersytet Tuscia, Viterbo, Włochy)
Transgraniczna ochrona produktów żywnościowych 141

PAWEŁ BLAJER (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Zmiana generacji w gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle polityki rozwoju obszarów wiejskich (aspekty prawne) 161

ANNA STANIEWSKA (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa)
Pojęcie kontroli w prawie dotyczącym pomocy Unii Europejskiej dla rolnictwa 179

Prawo rolne za granicą

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (UAM, Poznań)
Produkcja energii termicznej z biomasy we Francji – wybrane aspekty prawne 193

Prawo rolne w praktyce

HELENA SZEWCZYK (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Prawne pojęcie rolniczej choroby zawodowej 211

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Bożena Tańska-Hus, Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków,
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009 (rec. ANDRZEJ ZIELIŃSKI) 227

Agriculture and the Polluter Pays Principle, red. Margaret Rosso Gross-man, British Institute of International Law, London 2009 (rec. URSZULA MOSKWA) 230

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrech” (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI) 232

„Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente” (opr. KATA¬RZYNA LEŚKIEWICZ) 237

„Revue de Droit Rural” (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA) 239

„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 243

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok ETS z 16 lipca 2009 r. w sprawie C-168/08, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (opr. AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA) 247

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Polsko-włoska konferencja »Przyszłość prawa rolnego« (Futuro di diritto agrario), Poznań-Obrzycko 22-25 września 2010 r. (ROMAN BUDZI-NOWSKI) 259