Nr 1 (20) / 2017

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (Uniwersytet La Rioja, Hiszpania)
Derecho agrario y desarrollo rural: los retos alimentarios, los recursos naturales y el cambio climatico 13

Studia i materiały z badań

AURELIA NOWICKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Patenty dotyczące roślin w świetle Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i dyrektywy w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych 47

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Nadzwyczajne środki wsparcia jako prawna ochrona unijnego rynku rolnego 81

ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Entomofagia w świetle regulacji dotyczących nowej żywności – wybrane aspekty prawne 97

JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Usuwanie drzew i krzewów w związku z działalnością rolniczą (aspekty prawne) 111

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prawny charakter wpisów dotyczących gruntów rolnych i leśnych w ewidencji gruntów i budynków 129

ELIZA JACHNIK (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prawne aspekty ochrony zapachowej jakości powietrza 149

Prawo rolne w praktyce

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Z prawnej problematyki umowy kontraktacji w praktyce 165

Prawo rolne za granicą

ALBERTO GERMANÒ (Instytut Prawa Rolnego Międzynarodowego i Porównawczego, Florencja, Włochy)
L’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato: la storia 185

LEONARDO FABIO PASTORINO (Narodowy Uniwersytet w La Placie, Argentyna)
Derecho y política agrarios y agroalimentarios 233

KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Status prawny działalności pszczelarskiej w Hiszpanii 253

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty recenzyjne

Aneta Suchoń, Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, WN UAM, Po-znań 2016 (rec. ALEKSANDER LICHOROWICZ) 271

Ines Härtel (Hrsg.), Wege der Ernährungswirtschaft – global, regional, europäisch, Nomos, Baden-Baden 2017 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI, ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI) 274

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI) 277
„Rivista di Diritto Alimentare” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 279
„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 281

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Problematyka rolna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 285

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w 2016 r. (opr. ELŻBIETA KREMER) 288

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (opr. PAWEŁ GAŁA, KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL) 299

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

XIV Światowy Kongres Prawa Rolnego, San José 12–15 września 2016 r. (KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI, IZABELA LIPIŃSKA) 327

V. BIBLIOGRAFIA

Polska bibliografia prawnorolna za rok 2016 (opr. PAWEŁ GAŁA, KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL) 331