Nr 2 (25) / 2019

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

Roman Budzinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
The science of agricultural law in Poland. Reflections against the background of Western European science

Paweł Czechowski (Uniwersytet Warszawski)
Metody badania prawa rolnego według koncepcji Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

Studia i materiały z badań

Beata Włodarczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)
Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału – rozważania na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przemysław Litwiniuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
Ochrona własności rolniczej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Zygmunt Truszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Adekwatność instrumentów prawnych kształtowania ustroju rolnego

Aneta Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane kwestie z praktyki notarialnej 

Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku)
Przekształcenia spółek kapitałowych a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Paweł Andrzej Blajer (Uniwersytet Jagielloński)
Z rozważań nad aktualnym kształtem pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Justyna Goździewicz-Biechońska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
The role of the agricultural sector in the legal system of national reductions of air pollution in the European Union under Directive 2016/2284 NEC

Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
In vitro food production from animal cell cultures as a meat alternative (selected legal aspects)

Łukasz Mikołaj Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
The Act on Counteracting Food Waste – an attempt of its evaluation

Prawo rolne za granicą

Alcir Gursen de Miranda, Themis Eloana (Academia Brasileira de Letras Agrárias)
Derecho agrario en la Amazonía – regionalismo jurídico

Anna Kapała (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Sprzedaż wina w ramach lokalnych systemów żywnościowych na przykładzie prawa włoskiego

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty recenzyjne

Esther Muñiz Espada, Derecho Agroalimentario y Ciberseguridad, Editorial Reus, S.A., Madrid 2019 (rec. Roman Budzinowski, Krzysztof Różański)

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (oprac. Łukasz Mikołaj Sokołowski)

„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (oprac. Krzysztof Różański)

„Diritto Agroalimentare” (oprac. Eliza Jachnik)

„Rivista di Diritto Agrario” (oprac. Katarzyna Leśkiewicz)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 2528/15 (oprac. Piotr Janiak)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z XXX Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego, Poznań 18-21 września 2019 r. „Food sovereignity, food security and the contribution of agricultural law” (oprac. Monika Król, Aneta Suchoń, Paweł Wojciechowski)