Nr 2 (19) / 2016

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

JOSÉ MARTÍNEZ (Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy)
Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Landwirtschaft – die rechtliche Dimension 13

DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Legal character of the agricultural agreements in the Polish legal system 45

Studia i materiały z badań

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Obrót zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym w świetle nowej regulacji zootechnicznej 61

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Z prawnej problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych 75

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Z aktualnej problematyki zakładania i funkcjonowania grup produ-centów rolnych 97

IZABELA HASIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Z prawnej problematyki uprawnienia informacyjnego w świetle usta-wy o ochronie prawnej odmian roślin 117

Prawo rolne za granicą

ALBERTO GERMANÒ, GIULIANA STRAMBI (Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato, Florencja, Włochy)
Wdrażanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich we Włoszech na podstawie rozporządzenia nr 1305/2013 135

CHRISTIANE GRAß (Bonn, Niemcy)
Tradition mit Zukunft? – Das Anerbenrecht 167

RUDOLF FIETZ (Bayerischer Bauernverband, Niemcy)
Landwirtschaftliche Grundstücke in der kommunalen Bauleitplanung 187

JAN CAßELMANN (Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy)
Genossenschaften im Spannungsfeld genossenschaftlicher Grundprinzipien und marktbedingtem Anpassungsdruck 199

KEA OVIE (Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy)
Europäisierung des nationalen Tierschutzrechts – Bereich konventionelle Nutztierhaltung 219

Prawo rolne w praktyce

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Z prawnej problematyki aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 245

PAWEŁ GAŁA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń z tytułu szkody łowieckiej 259

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Mechtild Düsing, José Martínez (Hrsg.), Agrarrecht, Verlag C. H. Beck oHG, München 2016 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI) 279

Ines Härtel, Roman Budzinowski (Hrsg.), Food Security, Food Safety, Food Quality. Current Developments and Challenges in European Union Law, Nomos, Baden-Baden 2016 (rec. MAŁGORZATA KO¬RZYCKA) 281

Christian Busse, Sonderrechtlicher und funktionalrechtlicher Ansatz im agrarrechtlichen Widerstreit. Ein Beitrag zur agrarrechtlichen Sys-tembildung, Hagener Wissenschaftsverlag, Hagen 2016 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI) 284

Theodore A. Feitshans, Agricultural and Agribusiness Law. Introduction for Non-lawyers, New York–Oxon 2016 (rec. IZABELA LIPIŃSKA) 286

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI) 288
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI) 290
„Revue de Droit Rural” (opr. ZOFIA FRĄCKOWIAK) 292
„Rivista di Diritto Agrario” (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ) 295

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2016 r., II KK 281/16 (ELIZA JACHNIK) 299

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

7. Göttinger Gespräche zum Agrarrecht „Reichweite und Grenzen des Ag-rarrechts“, Gedenksymposium für Dr. Wolfgang Winkler (1937–2012), Getynga, 4 listopada 2016 r. (ANETA SUCHOŃ, ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI) 305